MSDS Tercüme

MSDS Güvenlik Bilgi Formu

MSDS kısa adı, kimyasal maddelerin/karışımların ve müstahzarların tehlike ve risklerini ve bunların tehlike sınıflandırmalarını tanımlayan, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayan; bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan formların İngilizce ismi olan “Material Safety Data Sheet” tümcesinin kısaltmasıdır.

Bu belgeler Türkçede “Güvenlik Bilgi Formu” olarak adlandırılmakta olup, “GBF” kısa adı ile kısaltılır.

Bu konuda Resmi Gazete’de 26 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda;

-       MSDS Güvenlik bilgi formu ' nun(Formların) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

-       Bu formların sertifika sahibi kişiler tarafından Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. (yönetmelik 27092, Madde 5,e)

Dilkent Tercüme Hizmetleri Ltd. Şti, TSE tarafından yetkilendirilmiş olup, MSDS Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Uzmanlık Sertifikasına sahiptir.

Dolayısıyla bize bu formlar için tercüme hizmetlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti almak için de başvurabilirsiniz.

Çevirisine ihtiyaç duyduğunuz MSDS Güvenlik Formları onaylı uzmanlarımız tarafımızdan tercüme edilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Sorunlarınıza hızlı çözüm...