Hukuki Tercüme - Hukuki Çeviri

Hukuki Tercüme - Hukuki Çeviri

Hukuki Tercüme - Hukuki Çeviri ayrı bir uzmanlık ister. Diğer çeviri hizmetlerinden ayrı olarak hukuki çevirilerde hukuki bilgiye sahip Tercümanlar tercih edilmektedir. Hukuk sistemleri ve kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle Hukuki Tercümeler hedef dile aktarılırken bağlı olduğu ülke kanunları göz önünde tutularak tam ve doğru biçimde çeviriler gerçekleştirilir. 

 

Hukuki tercüme alanındaki hizmetlerimizden bazıları şu konu başlıkları altında toplanmıştır:

 

 • Mahkeme Kararı Tercümesi - Mahkeme Kararı Çevirisi
 • Anlaşma Tercümesi Tercümesi - Anlaşma Tercümesi Çevirisi 
 • AT Mevzuatı Tercümesi - AT Mevzuatı Çevirisi
 • Boşanma Kararı Tercümesi - Boşanma Kararı Çevirisi
 • Dernek Tüzüğü Tercümesi - Dernek Tüzüğü Çevirisi
 • Form Tercümesi - Form Çevirisi
 • Genelge Tercümesi - Genelge Çevirisi
 • İhbarname Tercümesi - İhbarname Çevirisi
 • İnşaat İhalesi Tercümesi - İnşaat İhalesi Çevirisi
 • İnşaat Taşeron Sözleşmesi Tercümesi - İnşaat Taşeron Sözleşmesi Çevirisi
 • Kanun Maddeleri Tercümesi - Kanun Maddeleri Çevirisi
 • Karar Tercümesi - Karar Çevirisi
 • Sözleşme Tercümesi - Sözleşme Çevirisi
 • Senet Tercümesi - Senet Çevirisi
 • Şirket Tüzüğü Tercümesi - Şirket Tüzüğü Çevirisi
 • Taahhütname Tercümesi - Taahhütname Çevirisi
 • Tescil Evrakları Tercümesi - Tescil Evrakları Çevirisi
 • Tutanak Tercümesi - Tutanak Çevirisi
 • Tüzük Tercümesi - Tüzük Çevirisi
 • Vasiyetname Tercümesi - Vasiyetname Çevirisi
 • Vergi Evrakı Tercümesi - Vergi Evrakı Çevirisi
 • Yabancı Mevzuat Tercümesi - Yabancı Mevzuat Çevirisi
 • Yabancı Yargı Kararı Tercümesi - Yabancı Yargı Kararı Çevirisi
 • Yetkilendirme Tercümesi - Yetkilendirme Çevirisi
 • Yönetmelik Tercümesi - Yönetmelik Çevirisi
 

Sorunlarınıza hızlı çözüm...